Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka, šta je sa cenom za tovljenike? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Žitarice i uljarice, na koju cenu se pregovara za stočni ječam rod 2019? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Voće i povrće

Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Voće i povrće

Osvrt na tržište za 31.07.2019.-Voće i povrće, šta je aktuelno od ponude voća? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka, šta su nuđene cene za sojinu sačmu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Žitarice i uljarice, po kojim cenama se trgovalo za kukuruz? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Voće i povrće

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Voće i povrće

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Voće i povrće, Šta se nudilo od cena za krompir? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 30.07.2019.-Subvencije i regulative, PRAVILNIK o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.07.2019.-Komponente za stočnu hranu i stoka, po kojim cenama su se nudili tovljenici na početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.07.2019.-Žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.07.2019.-Žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.07.2019.-Žitarice i uljarice, šta se danas nudilo od cena za kukuruz rod 2018? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.