Osvrt na tržište za 30.06.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.06.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.06.2021.-žitarice i uljarice, pregovori tokom dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 30.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka,odnos ponuda i tražnji kod sačmi.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 30.06.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 30.06.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 30.06.2021.-voće i povrće, kolika je proizvodnja trešanja u Srbiji?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-voće i povrće, današnje oglašene cene povrća.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-žitarice i uljarice, žetve u jeku i ponude novih rodova.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, kakve oglašene cene za stoku beležimo u toku dana?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-voće i povrće, ponuda malina tokom dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-žitarice i uljarice, oglašene cene i pregovori.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.06.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, odnos tražnje i ponude u toku dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.